ทดสอบพร้อมรับการตรวจรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson จำนวน 3 เครื่อง โดยผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร

ทดสอบพร้อมรับการตรวจรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson จำนวน 3 เครื่อง โดยผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทางผู้แทนขายพร้อมทั้งทีมปฏิบัติการ (service) ได้ทำการทดสอบพร้อมรับการตรวจรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson จำนวน3เครื่องโดยพลตรี ศุภกฤษฎิ์ กฤษณีไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *