เข้าพบปะและมอบกระเช้าผลไม้กับรองผู้ว่า(สายงานบริหาร) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าพบปะและมอบกระเช้าผลไม้กับรองผู้ว่า(สายงานบริหาร) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานบริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด นำโดย คุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด เข้าพบปะและมอบกระเช้าผลไม้กับทาง คุณปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่า(สายงานบริหาร) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *