สวัสดีปีใหม่2564 แด่รองอธิบดี กรมท่าอากาศยาน

สวัสดีปีใหม่2564 แด่รองอธิบดี กรมท่าอากาศยาน

ผู้บริหารบริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์
ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
คุณวิทวัส ภักดีสันติสกุล ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก


Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *