จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับลูกค้า บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด

จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับลูกค้า บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทีมงาน บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด
ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ " ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า"
ให้กับลูกค้า บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด
ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา
.
.

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *