งานแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2563 (MECT Golf 2020)

งานแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2563 (MECT Golf 2020)
ผู้บริหารบริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด นำโดยคุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ร่วมด้วยคุณเกชา ธีระโกเมน ประธานคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
ดร. กมล ตรรกบุตร อดีตนายกสภาวิศวกร
คุณสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ รองประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
และคุณสมศักย์ อัตประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่แอร์เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ เนื่องในงานแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2563 (MECT Golf 2020)
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการ ในวงการวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
โดยทางสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย  (MECT) ได้จัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ค่ะ

Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *