พิธีมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

พิธีมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

บริษัทไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด โดย คุณเคียงฟ้า ค้าทวี ตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายขายและคณะ รวม 6 ท่าน ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
โดย พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบาและคณะ รวม 5 ท่าน รับมอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น จากบริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด เพื่อนำไปใช้สำหรับภารกิจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหารค่ะ

คุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด

คุณเคียงฟ้า ค้าทวี ตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายขายและคณะ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
โดย พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา

ร่วมพบปะพูดคุยและขอบคุณทางบริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด

คุณเคียงฟ้า ค้าทวี ตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายขายและคณะ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
โดย พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา


Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *