10 ธันวาคม 2563 “วันรัฐธรรมนูญ”

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน เริ่มเมื่อ 10 ธันวาคม

จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับลูกค้า บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทีมงาน บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด
ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ " ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า"
ให้กับลูกค้า บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด
ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา
#คุณภาพที่คุณไว้วางใจ
.
.

งานแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2563 (MECT Golf 2020)

ผู้บริหารบริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด นำโดยคุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ร่วมด้วยคุณเกชา ธีระโกเมน ประธานคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
ดร. กมล ตรรกบุตร อดีตนายกสภาวิศวกร
คุณสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ รองประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
และคุณสมศักย์ อัตประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่แอร์เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ เนื่องในงานแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2563 (MECT Golf 2020)
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการ ในวงการวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
โดยทางสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย  (MECT) ได้จัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ค่ะ

ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG WILSON แบบ canopy type ขนาด 450 kVA โครงการ A space MEGA Bangna (asb)

ยินดีต้อนรับทีมงานผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน จากโครงการ A space MEGA Bangna(asb)
ร่วมทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG WILSON แบบ canopy type ขนาด 450 kVA ค่ะ
โดยทีมงานคุณภาพ บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด
#ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา
#คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

#ไอยราอินเตอร์เทรด #IyaraIntertrade

ส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG P605-3 เข้าโครงการ S-Residence (ศรีราชา)

ส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG wilson แบบ open type ขนาด 605 kVA
โครงการ S-Residence  จ.ชลบุรี  อ.ศรีราชา
ควบคุมโดยทีมงานช่างเทคนิค ส่งมอบเครื่องถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

#คุณภาพที่คุณไว้วางใจ
#IYARAintertrade #ไอยราอินเตอร์เทรด

ส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG wilson แบบ open type ขนาด 1375 kVA จำนวน 6 เครื่อง โครงการ EA battery Factory

ส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG wilson แบบ open type ขนาด 1375 kVA จำนวน 6 เครื่อง โครงการ EA battery Factory จ.ฉะเชิงเทรา ควบคุมโดยทีมงานช่างเทคนิค ส่งมอบเครื่องถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
#คุณภาพที่คุณไว้วางใจ
#IYARAintertrade #ไอยราอินเตอร์เทรด

กิจกรรมสัมมนาประจำปีภายในองค์กร (Company Outing) ประจำปี 2563 ณ โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาและสมทบทุนให้กับโรงเรียนบ้านผาลั้ง ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธีมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

บริษัทไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณดนัย ลี้ทรงศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด โดย คุณเคียงฟ้า ค้าทวี ตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายขายและคณะ รวม 6 ท่าน ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
โดย พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบาและคณะ รวม 5 ท่าน รับมอบหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น จากบริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด เพื่อนำไปใช้สำหรับภารกิจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหารค่ะ