กิจกรรมสัมมนาประจำปีภายในองค์กร (Company Outing) ประจำปี 2563 ณ โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมสัมมนาประจำปีภายในองค์กร (Company Outing) ประจำปี 2563 ณ โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

บริษัท ไอยรา อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปีภายในองค์กร (Company Outing) ประจำปี 2563 ซึ่งคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา