โครงการ โยนเพื่อฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง

โครงการ โยนเพื่อฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง

ตัวแทนทีมงาน Iyara Intertrade โดย โดย น้องอ้อ น้องหนิง น้องขนมตาล น้องพลอย เดินทางนำอุปกรณ์การเรียนและเงินสมทบทุนการศึกษาซึ่งได้จากโครงการ โยนเพื่อฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง ไปมอบให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านผาลั้ง ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมน้องๆ

ไปชมภาพบรรยากาศกันเลย

This slideshow requires JavaScript.